Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Activiteitenverslag

Ontdek en onderschrijf hier ook met jouw bedrijf het Betonakkoord. Voorts vind je hier een persbericht.

Nieuwe studie over de kostprijs van verdichtingsprojecten

Voor het eerst heeft de Vlaamse overheid samen met de private sector een studie klaar over de hindernissen en de kostprijs van verdichtingsprojecten. Het departement Omgeving heeft in overleg met de Bouwagenda dat onderzoek laten uitvoeren. De Bouwagenda is het structureel overleg tussen het departement Omgeving en vertegenwoordigers van de bouw- en vastgoedsector (Embuild Vlaanderen, Bouwunie en BVS). Daaruit blijken de risico’s en meerkosten van verdichtingsprojecten hoog op te lopen. Zo is elke m² bruto vloeroppervlakte (BVO) bij een verdichtingsproject een stuk duurder dan bij een uitbreidingsproject zoals een nieuwbouwverkaveling. Die evolutie zet steeds meer druk op de verdichting en het stagnerende aanbod in populaire steden en kernen. Om de gewenste verkerning conform het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op de rails te zetten, formuleren de onderzoekers een resem aanbevelingen voor zowel de overheden als de ontwikkelaars.

Nieuwe tool ‘Circulair Gebouwd’

Embuild Vlaanderen en Buildwise hebben op 6 december 2022 op de actiedag van de Green Deal Circulair Bouwen in Brugge de nieuwe tool ‘Circulair Gebouwd’ voorgesteld. Met dat nieuwe digitale instrument kunnen bouwpartners met concrete circulaire ambities hun project op maat realiseren. Want de vraag naar circulair bouwen groeit, maar het is niet altijd even makkelijk om dit in de praktijk te brengen. Wat houdt het concreet in, welke aspecten neem ik mee in mijn project en waar vind ik de juiste informatie en hulpmiddelen? De tool Circulair Gebouwd biedt een antwoord aan iedereen die aan een circulair bouwproject begint, van opdrachtgever tot het voltallige bouwteam. Deze tool diept circulaire ambities in detail uit en vult daarom de duurzaamheidstool van de Vlaamse overheid ‘GRO’ goed aan.

Eerste Vlaamse Betonakkoord

Op 6 december 2022 werd het Betonakkoord officieel voorgesteld tijdens de Actiedag van de Green Deal Circulair Bouwen in Brugge. Die actiedag was een initiatief van de Vlaamse overheid en Embuild Vlaanderen. Het eerste Vlaamse Betonakkoord werd er gelanceerd door de initiatiefnemers Groen Beton Vert, Buildwise, Vereniging van sloop-, ontmantelings- en recyclagebedrijven, Fedbeton en Embuild Vlaanderen. De afgelopen twee jaar hebben zij hieraan gewerkt naar Nederlands voorbeeld binnen het project ‘circulaire bouweconomie’. Intussen hebben al tachtig bouwbedrijven en partners het Betonakkoord ondertekend. Deze ambitietekst is een mijlpaal voor alle stakeholders in de betonketen om samen werk te maken van meer groen beton. Aangezien primaire grondstoffen in de sector schaarser worden en de klimaatambities moeten worden opgeschroefd, is dit een cruciale stap om met circulaire principes de CO2-uitstoot te helpen verminderen en het materialengebruik in de sector te reduceren.

Studiedag Waterbewust Bouwen

Op 20 oktober 2022 heeft Embuild Vlaanderen samen met VLARIO, Vlakwa, Buildwise en NAV een studiedag georganiseerd over de uitdagingen en oplossingen van waterhuishouding in de gebouwensector. In het kader van een COOCK-project brengen zij dit gezamenlijk in kaart. Daarbij gaat het om het verhogen van de weerbaarheid tegen droogte en overstromingen in de bebouwde omgeving door de toepassing van individuele en collectieve innovatieve technieken. Dit evenement ging door in Aquarama Trade Fair in Leuven.

Erfgoed en energie

Onze gebouwen dienen comfortabel en energie-efficiënt te zijn om de klimaatuitdaging aan te pakken. De stijgende energieprijzen onderlijnen die noodzaak. Ook erfgoedgebouwen dienen mee te evolueren richting de huidige energie- en comfortvereisten. Aangezien dat geen sinecure is in de niche van het onroerend erfgoed, heeft Embuild Vlaanderen op 24 oktober 2022 een studienamiddag georganiseerd in de Faculty Club in Leuven. Naast het Agentschap Onroerend Erfgoed en de KU Leuven kwamen ook Buildwise en ingenieursbureau Daidalos Peutz aan bod. Afsluiten deden we met Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. Meer dan 100 deelnemers bezochten de gerestaureerde panden in het Groot Begijnhof. Dit evenement was een initiatief van het Vlaams Restauratieforum.

Milieuforum

Embuild Vlaanderen organiseerde op 17 november samen met de Vlaamse Ondernemers het zevende MILIEUFORUM in het Vlaams Parlement. Centraal stond het thema “Towards-zero-impact”. Bedrijfswereld en Vlaamse overheid gingen dieper in op milieubeleid, handhaving en innovatie.

Nieuw project: EDIH-EBE

Veel Vlaamse ondernemingen en organisaties uit de publieke sector die bezig zijn met energietoepassingen in de bouwsector, zijn nog niet voldoende op de hoogte van de opportuniteiten die gepaard gaan met een verdere digitalisering. Het omarmen van nieuwe geavanceerde digitale technologieën is echter wel essentieel om producten, processen en diensten te verbeteren om zo de energie-efficiëntie van de bouw en renovatie van gebouwen en wijken te vergroten. EDIH-EBE werd daarom in het leven geroepen om de digitale kennis, vaardigheden en ervaring van Vlaamse ondernemingen te verhogen om hen zo een competitieve voorsprong te geven. EDIH-EBE staat voor European Digital Innovation Hub Energy in the Built Environment en is hét digitale en fysieke toegangspunt of "one-stop hub" voor start-ups, kmo’s en organisaties uit de publieke sector die bezig zijn met energietoepassingen in de bebouwde omgeving. De hub is gevestigd in Genk en heeft connecties met diverse andere digitale innovatiehubs in de EU. De kick-off van dit project vond plaats op 31 januari 2023 in Thor Central in Genk.

Belgian Biodiversity Alliance

Najaar 2022 heeft Embuild Vlaanderen samen met andere private actoren en overheden de Belgian Biodiversity Alliance (BBA) gelanceerd. De bouwsector speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de biodiversiteit in onze omgeving. Niet alleen door natuurtechnische ingrepen aan onze gebouwen, maar evengoed door onze omgeving klimaatbestendig te maken. De bijdrage van de bouwsector haakt in op belangrijke doelstellingen van BBA rond o.a. meer groenblauwe netwerken in en rond kernen en steden. Dat is cruciaal voor kwaliteitsvolle verdichting. Daarbij gaat het o.a. om de aanleg van openbaar groen en een performante waterhuishouding maar eveneens om klimaatrobuuste woonprojecten en duurzame infrastructuurwerken.

Bouwshiftakkoord

Embuild Vlaanderen is tevreden dat het Vlaams parlement eind mei 2023 het licht op groen heeft gezet voor de realisatie van de bouwshift. Het decretaal kader biedt de nodige rechtszekerheid. Anderzijds is de sector ongerust over de initiatieven op andere beleidsniveaus, zoals de provincies en gemeenten. Die wakkeren de schaarste verder aan en maken bouwen duurder. De betaalbaarheid van wonen komt verder onder druk te staan. Zo worden er ‘provinciale beleidsplannen ruimte’ gelanceerd die bol staan van de beperkingen op woongebieden. Die plannen remmen onnodig snel de bouwmogelijkheden af, aangezien de gewenste verkerning te weinig van de grond komt. Tegelijkertijd zien we heel wat lokale belemmeringen en bouwpauzes die verkerning in de weg staan. Daarom roepen wij op om met meer stadsvernieuwingsfondsen en PPS-formules een actieve bouwshift te lanceren als positief tegengewicht voor de huidige, verlammende aanpak.

Bouwsector op Climate Tech Forum

Op woensdag 21 juni hebben Embuild Vlaanderen en sloopbeheerorganisatie Tracimat deelgenomen aan de panelgesprekken op de eerste editie van het Climate Tech Forum. Dat is een Belgisch-Nederlands initiatief met de steun van zowel de Belgische als Nederlands koning. Beide hebben het forum ingeleid. Kennisuitwisseling over onder meer klimaatneutraal bouwen stond centraal. Naast de ecologische voetafdruk van de bouw, belang van innovatie, standaardisatie, industrialisatie en digitalisering, kwamen circulariteit en de traceerbaarheid van sloopafval uitgebreid aan bod. In een poll onder het aanwezige publiek over wat Nederland van België kan leren,  kwam Tracimat als goed voorbeeld uit de bus. Al eerder heeft de Europese Unie het sloopopvolgingssysteem van Tracimat als best practice opgenomen in haar guidelines (pg. 36).

Nieuwe blog ‘Bouw het klimaat’

Begin 2023 heeft Embuild Vlaanderen de blog ‘Bouw het klimaat’ gelanceerd. Centraal staat de grote bijdrage van de bouwsector tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. De ambities zijn groot, maar noodzakelijk. Dat hebben we bij Embuild Vlaanderen ook begrepen, daarom werken wij een groot deel van de tijd op projecten rond innovatie en duurzaamheid. Dat delen we graag met de buitenwereld. Voor de wisselwerking tussen bouw en klimaat zien we vier overkoepelende thema’s: duurzaamheid, circulariteit, innovatie en carrière. Om een betere, aangenamere en duurzamere wereld te creëren, moeten we investeren in alle vier de thema’s. Op deze blog ontdekt u hoe we dit nu al doen. Schrijf je in onderaan de homepage en ontvang automatisch de laatste blogposts.

In Europees en Vlaams Parlement over Natuurherstelwet

Eind mei 2023 heeft de Europese Volkspartij in het Europees Parlement een aantal experts verzameld over de Europese Natuurherstelverordening die momenteel op tafel ligt. Ook Marc Dillen van Embuild Vlaanderen heeft er de bekommernissen van de bouwsector uiteengezet. Met als centrale punt de rechtsonzekerheid die de verordening teweeg brengt op het vlak van vergunningen voor bouwprojecten. Daaropvolgend heeft Embuild Vlaanderen eind juni zijn standpunt geduid tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Dat standpunt vind je hier.

"Embuild Vlaanderen heeft via #WERFze onverminderd verder gewerkt aan haar imagocampagne voor de bouw. #WERFze is intussen eveneens actief op TikTok."

Embuild Vlaanderen heeft via #WERFze onverminderd verder gewerkt aan haar imagocampagne voor de bouw. Naast Instagram en Facebook is #WERFze intussen actief op TikTok. Dat leidt tot een maandelijks bereik tot 1 miljoen views op sociale media. Complementair met de nationale campagne de Bouw kijkt verder, richt #WERFze zich steeds meer op de nood aan ingenieurs en hogere profielen in de bouwsector. Daarnaast werd verder een eigen videoproductie ontwikkeld om de website www.werfze.be en haar sociale mediakanalen (Facebook, Instagram, YouTube en nu ook TikTok) te voeden en te updaten.

Samenwerken met universiteiten om meer jongeren aan te trekken

Naar aanleiding van Open Wervendag op 7 mei 2023 hebben Embuild Vlaanderen en de Vlaamse universiteiten de handen in elkaar geslagen om meer studenten te laten kiezen voor ingenieur bouwkunde. Op de werf ‘Depot Rato’ in Mechelen hebben zij samen een warme oproep gelanceerd aan jongeren. De bouw is een sector in volle beweging en die steeds hoogtechnologischer wordt met uitdagende jobs en uiteenlopende carrièremogelijkheden. Niet alleen leiden ingenieurs de toekomstige infrastructuur- en bouwwerken in goede banen, ze zijn ook hoogopgeleide 'problem solvers' die klimaatbestendige en fossielvrije gebouwen realiseren. Ook kan je je als ingenieur specialiseren in het ontwikkelen van duurzame en herbruikbare materialen. Op het terrein is er hoge nood aan werf- en projectleiders die de uiteenlopende aangewende technologieën coördineren. Zij leiden alles in goede banen om een duurzaam resultaat te verzekeren.

Nog 27 Energiecongressen

Tegen 2050 of nog 27 energiecongressen te gaan om Vlaanderen op en top klimaatrobuust te maken. Het 14e Energiecongres, dat plaatsvond op 30 mei 2023, heeft ons een stap dichterbij gebracht. Deze editie kwam tot stand in samenwerking met Flux50 en Techlink met de ondersteuning van Buildwise. Voor het eerst vulde het programma een hele dag. De rode draad van de dag was 'climate-fit' dankzij bouwinnovatie. Centraal stond de energietransitie met de nood aan een renovatiegolf, energiedelen, het belang van een geïntegreerde aanpak, doordachte regelgeving en voldoende vakmensen.

Green deal leverde 160 circulaire bouwprojecten op

Bijna vier jaar geleden ging -onder begeleiding van Embuild Vlaanderen, Vlaanderen Circulair en de OVAM- de Green Deal Circulair Bouwen van start. De Green Deal is een overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid waarbij elke deelnemer zich engageerde om een circulaire bouwpraktijk uit te proberen, om circulaire producten uit te testen of om anderen te ondersteunen en hun experimenten te faciliteren en waarbij het uitbouwen van een netwerk en leren van elkaar centraal staan. Op 16 februari 2023 werd tijdens een slotevent teruggeblikt op de resultaten met een eindrapport. In 4 jaar tijd engageerden 360 organisaties zich om samen 160 projecten op te starten die het circulair bouwen en verbouwen in Vlaanderen moeten stimuleren. En dat is nodig want het drastisch verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen in de bouw is een must. Duurzaamheid dient daarom de hele lifecycle van een bouwproject te beheersen.

Groenblauwpeil 2.0

Het departement Omgeving, VLARIO en Embuild Vlaanderen hebben eind maart 2022 het vernieuwde groenblauwpeil gelanceerd. Nu kunnen niet alleen particulieren en huishoudens het groenblauwpeil van hun percelen en tuinen berekenen. Ook overheden en professionals, zoals architecten, landschapsarchitecten, bouwbedrijven en tuinaannemers, kunnen nu voor hun projecten op grotere private terreinen of op het publieke domein het groenblauwpeil nagaan. Meteen krijgen zij de nodige aanbevelingen om gebouwen, parkeerplaatsen, infrastructuur, en de bijhorende (openbare) ruimte klimaatbestendig te maken. Sinds de lancering in 2021 hebben meer dan 62.000 Vlamingen www.groenblauwpeil.be geraadpleegd. Van bijna 30.000 woningen en tuinen werd het groenblauwpeil berekend.

Vlaams restauratieforum ontmoet nieuwe administrateur-generaal erfgoed

Op 21 maart 2023 heeft het Vlaams restauratieforum, dat is het expertisecentrum rond erfgoed binnen Embuild Vlaanderen, Peter De Wilde ontmoet. In de Zoo van Antwerpen werd met de nieuwe administrateur-generaal van het Agentschap Onroerend Erfgoed van gedachten gewisseld. Naast de globale visie van de nieuwe adminstrateur-generaal en het belang van een minder fragmentarische aanpak, kwamen ook de energetische aspecten, het verstrengingspad en zonnepanelen ruim aan bod.

VBOC onderlijnt nood aan optimale vergunningsprocedure en voldoende bouwpersoneel voor maatschappelijke transities

Op 20 maart 2023 hebben de Vlaamse regering en de bouwsector hun jaarlijks overleg gehad: het Vlaams bouwoverlegcomité (VBOC). Daarbij hebben beide het bilan opgemaakt van de afgelopen jaren met de corona-, Oekraïne- en energiecrisis. Telkens heeft de bouwsector de nodige veerkracht aan de dag kunnen leggen. Naast cruciale publieke en private investeringen, hebben constructief overleg en stimulansen van overheidswege de hefbomen geboden om de bouw als motor van een duurzame economie draaiende te houden. Naar de toekomst toe hebben de Vlaamse regering en de bouwactoren de violen gelijk gestemd om de komende jaren transities zoals een fossielvrije samenleving, energie-efficiëntie, circulariteit en digitalisering samen op de rails te zetten. Om die maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, willen zij de vergunningsprocedures verder optimaliseren en tewerkstelling in de bouw verder activeren. Daarnaast stond het belang van samenwerking op de agenda rond de uitrol van de recente renovatieverplichting, de noden van wijkrenovaties, fossielvrije nieuwbouw vanaf 2025, de ‘werkagenda circulair bouwen’ en verdere digitalisering van de sector met o.a. behulp van BIM (Bouw Informatie Model).

Grondwater in de bouw

Strengere regelgeving, opeenvolgende droge zomers en lage grondwaterstanden hebben de ondergrondse wereld van bemalingen bij bouwwerkzaamheden sterk gewijzigd. Tijdens de studienamiddag “Grondwater in de bouw” op 13 februari 2023 hebben Embuild Vlaanderen en Buildwise aannemers en stakeholders geïnformeerd over de laatste evoluties. Er werden antwoorden geboden op een resem vragen: 'Welke wijzigingen wil de Vlaamse overheid in de regelgeving doorvoeren met de grondwatertrein?', 'Welke milieukwaliteitsnormen gelden voor bemalingswater?', 'Wat zijn de leerlessen uit het project Herbronnen van Aquafin en VUB?' en 'Welke aandachtpunten zijn er bij beschoeiingen van bouwputten?'

Minder lood in het drinkwater

Embuild Vlaanderen engageert zich voor minder lood in het drinkwater. Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen heeft onlangs een engagementsverklaring ondertekend om bij het ontwerpen en aanleggen van nieuwe binneninstallaties resoluut te kiezen voor loodvrije materialen of loodarme legeringen. Naast de bouwsector en Buildwise ondersteunen eveneens NAV en FESAH deze engagementsverklaring. Nadat de Vlaamse waterbedrijven in 2017 al kozen voor loodvrije materialen of loodarme legeringen, gaat het normoverschrijdingspercentage bij huishoudens in dalende lijn. Maar door de binneninstallaties aan te pakken kan er komaf mee gemaakt worden.

Studie over betaalbaarheid van wonen

Op vraag van Embuild Vlaanderen heeft prof. dr. Johan Albrecht van de UGent een studie gemaakt over de betaalbaarheid van wonen. Hoewel ons land in Europees verband niet aan de staart bengelt en er globaal minder huishoudens ernstige moeilijkheden ondervinden om hun woonlasten af te lossen, verkleint momenteel de groep die kan bouwen, een bestaande woning kan verwerven of huren. Zo ondervindt nu ook een deel van de middenklasse problemen. Voorts hebben jongeren met minder jobzekerheid en/of die niet kunnen rekenen op familiekapitaal het steeds moeilijker op de vastgoedmarkt. Deze studie werd voorgesteld tijdens de gelijknamige studienamiddag van Embuild Vlaanderen en Inclusio in Leuven op 28 februari 2023.

ET’Air sluit af met opleidingstools rond binnenklimaat

In samenwerking met partners uit Frankrijk en Wallonië heeft Embuild Vlaanderen nieuwe opleidingen, een toolbox voor bouwprofessionals en gidsen met best practices voor elke fase van een bouwproject gelanceerd. Het gaat om de eindresultaten van het ET’Air project dat ingezet heeft op het bundelen van knowhow over de grenzen heen. Daarbij is het cruciaal om blijvend het belang van een gezonde luchtkwaliteit in gebouwen te onderlijnen. Want het gaat niet alleen om luchtdeeltjes van virussen zoals corona, maar evengoed om vochtproblemen, oudere verwarmingstoestellen en heel wat materialen die de luchtkwaliteit beïnvloeden.

Live demo’s van 3D-meettechnieken

3D-meettechnieken maken de laatste jaren een steile opgang. Laserscanners, artificiële intelligentie, meetapps voor smartphones en tablets, drones en 360°-camera’s krijgen veel belangstelling, maar bieden deze technologieën ook écht iets voor uw bouwbedrijf? En zijn ze de investering waard om er zelf mee aan de slag te gaan? Op 26 september 2022 gaven experts van Buildwise, KU Leuven, VLAIO, FARO en Skyebase en RealVisuals met live demonstaties een antwoord op al deze vragen. Dit event ging door op de werf van het Sportcomplex Velodroom (Heusden-Zolder) van Houben en Vanhout.

Peterschapsproject Brics blijft vaste waarde

Brics is een initiatief van Embuild Vlaanderen en zijn lokale verenigingen in partnerschap met het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Met een tiental trajecten bereikt Brics in 2023 meer dan 350 deelnemers. Zo gaan er in alle provincies managementtrajecten door voor zaakvoerders van bouwkmo’s over uiteenlopende thema’s zoals werken met onderaannemers, fiscale en sociale inspectie, personeelsbeleid, business-plan, veiligheidsplan en sociale media. Daarnaast zijn er gerichte trajecten rond HR met gespecialiseerde partners om HR-strategie, employer branding, selectiecriteria, retentiebeleid, payroll tools enz. toe te lichten. Voorts komen Brics Alumni op geregelde tijdstippen samen om van gedachten te wisselen met experts over onder meer ondernemersklimaat en trends.

SCROLL

WELKOM KMO-beurs

Op 21 september heeft Embuild Vlaanderen als partner zijn schouders gezet onder de WELKOM KMO-beurs van de Vlaamse overheid. Meer dan 350 kmo’s, 150 aanbesteders en 30 standhouders waren er present. Kmo’s werden er in contact gebracht met grote aankopers van de Vlaamse overheid die hun komende opdrachten voorstelden, 15 private dienstverleners die kmo’s duidelijk maakten hoe op de meest efficiënte manier mee te dingen naar overheidsopdrachten, en partners zoals Embuild Vlaanderen, die gespecialiseerd advies geven aan kmo’s inzake overheidsopdrachten en over dit onderwerp opleidingen organiseren. Naast het beursgedeelte waren er parallel ook infosessies, onder meer over het nieuwe e-Procurement platform, hoe te starten met overheidsopdrachten en hoe unieke marktinformatie vinden over overheidsopdrachten. Bekijk hierboven het filmpje met Marc Dillen over dit evenement.

Topics bereikt meer dan 1800 deelnemers

Topics is een initiatief van Embuild Vlaanderen en zijn lokale verenigingen in partnerschap met het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De afgelopen maanden heeft Topics met een twintigtal lerende netwerken en events 1.868 deelnemers bereikt. Overwegend aannemers, maar ook architecten, studiebureaus, bouwheren en materialenproducenten nemen deel. Daarbij passeerden een brede waaier aan thema’s en innovaties in de sector de revue: automatisering en robotisering, werfbatterijen en de digitale bouwwerf, rapporteren & analyseren via dashboards, strategie bij crises, riothermie, de circulaire transitie, cementrustiek, sociale economie en de bouw, duurzaam gebouwonderhoud, hemelwaterverordeningen, future-proof bouwen, energierenovatie, asbestverwijdering en betaalbaar wonen. Benieuwd naar wat Topics momenteel te bieden heeft?