Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Taxonomie

De EU Taxonomy Regulation vormt een onderdeel van het "Action Plan on Sustainable Finance" van de Europese Commissie dat als doel heeft om kapitaalstromen te heroriënteren naar duurzamere investeringen. Het is een classificatiesysteem dat bedrijven, investeerders en beleidsmakers een duidelijke definitie geeft van wat als een ecologisch duurzame economische activiteit kan worden beschouwd. Activiteiten worden als "ecologisch duurzaam" omschreven indien ze voldoen aan technische screeningscriteria en zo een "wezenlijke bijdrage" (substantial contribution) leveren aan ten minste één van de zes klimaat- en milieudoelstellingen van de EU. Tegelijkertijd mag geen van deze doelstellingen significant schaden (DNSH - do no significant harm).

De EU Taxonomy gaat niet over verplichtingen. Het is dus geen verplichte lijst voor investeerders die vastlegt waarin ze kunnen of moeten investeren. En er worden ook geen verplichte eisen gesteld aan de milieuprestaties van bedrijven of financiële producten. Wel moeten bedrijven die onder het toepassingsgebied van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen, nu al in hun jaarverslagen rapporteren in hoeverre hun activiteiten onder de EU Taxonomy vallen (Taxonomy-eligibility). Ze moeten ook laten weten in welke mate ze aan de criteria voldoen (Taxonomy-alignment).

Er wordt verwacht dat op die manier de hele bouwsector op korte termijn met de criteria uit de EU Taxonomy in aanraking zal komen. Verschillende economische activiteiten gelinkt aan de bouw vallen er immers onder. Het gaat onder meer over de bouw van nieuwe gebouwen, de renovatie van bestaande gebouwen, het aankopen en beheren van gebouwen en de afbraakactiviteiten. Concreet staat de bouw- en vastgoedgoedsector dus voor een grote uitdaging.

De vooropgestelde criteria vragen om informatie en een uitgebreide set aan data over de bouwwerken die vandaag helemaal niet, of niet in het juiste formaat, voorhanden zijn. Bovendien laten de criteria nog ruimte voor interpretatie waardoor er onduidelijkheid bestaat over de haalbaarheid, de aan te leveren informatie of de te behalen eisen.

Om de haalbaarheid voor de Vlaamse en Belgische bouwbedrijven te verzekeren, zet Buildwise mee in op de uitwerking van een uniforme aanpak die maximaal afgestemd wordt op de reeds bestaande initiatieven en de nationale en regionale wetgeving of praktijken. Hierbij worden alle betrokken actoren (bouwbedrijven, maar ook financiële instellingen) samengebracht om een draagvlak binnen de sector te verzekeren. Ook bij de verdere implementatie van de EU Taxonomy zal Buildwise samen met Embuild een rol spelen bij de praktische ondersteuning van de bedrijven via de uitwerking van de nodige tools, databanken of referentiekaders.

Meer informatie is te vinden op de EU Taxonomy Navigator (europa.eu)