Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

De energierenovatie van het gebouwenpark is hoognodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Zowel de overheid als de private markt hebben daar een belangrijke rol in te spelen. Daaraan ontsnappen ook erfgoedgebouwen niet. Maar dat vraagt extra aandacht en bijzondere oplossingen omdat zulke gevels vanwege de erfgoedwaarde niet zomaar ‘ingepakt’ kunnen worden.

Het project ‘Gespecialiseerde Energieconsulenten voor Onroerend Erfgoed’, ook wel het ‘Erfgoedenergieloket’ genoemd, werd door Buildwise uitgevoerd van 2014 tot 2021 met de financiële steun van het Vlaamse Klimaatfonds, in opdracht van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.

In het kader van het project werd een opleidingstraject uitgewerkt voor restauratie-architecten die hun kennis over energie-ingrepen wensen te verhogen. De opleidingsmodules die in dit project ontwikkeld werden, zijn in herwerkte vorm terug te vinden als online webinars in de Buildwise Renovatieacademie.

Het project monitorde gedurende meerdere jaren verschillende energetische ingrepen bij Vlaamse erfgoedgebouwen. De projectfiches van deze gevalstudies en de kwantitatieve analyse over de efficiëntie van de energiebesparende maatregelen zijn eveneens beschikbaar op de projectwebsite. Uit deze metingen en analyses blijkt alvast dat men ook bij erfgoedgebouwen voor de ramen en daken meestal de Umax-waarde uit de EPB-regels kan halen. Bij vloeren en muren blijkt dit veel moeilijker te zijn. Bovendien is de terugverdientijd van vloer- en gevelisolatie ook langer en de technische complexiteit groter.

In het eindverslag worden per type energetische ingreep ook conclusies en aanbevelingen aangereikt, zoals bijv. de invloed van achterzetramen of ook het gebruik van ultraperformante dakisolatie. Het project leverde verder ook inspiratie voor oplossingen die ook in de renovatiecontext hun plaats kunnen hebben. Finaal toonde het project aan dat langetermijnmonitoring vanop afstand veel opportuniteiten voor optimalisatie aanreikt.

'Erfgoedenergieloket'